رشد و توسعه‌ی مستمر و پایدار کشور ایران عزیز مستلزم این است که شرکت‌ها بتوانند با کمک علوم و روش‌های پیشرفته‌ی مدل‌سازی، از منابع موجود خود به ‌طور بهینه‌ای استفاده نمایند و از مهم‌ترین منابع کلیدی خود همچون سرمایه، به نحو مطلوبی بهره‌مند شوند. از مهم‌ترین منابع برای هر شرکت که به ‌منظور تأمین ضروریات خود به آن احتیاج دارد، سرمایه است. اکثر شرکت‌ها از طریق گرفتن وام و تسهیلات بانکی به این نیاز خود پاسخ می‌دهند؛ اما به‌دلیل محدود بودن منابع مانند وام‌ها و تسهیلات بانکی، شرکت‌ها تلاش کردند تا راهی برای افزایش سرمایه خود پیدا کنند و از این‌رو به سمت روش‌ها و ابزارهای نوین تأمین سرمایه، مانند انتشار اوراق بهادار همچون اوراق قرضه، اوراق مشارکت، سهام، اوراق مشتقه و غیره روی آوردند. بنابراین نیاز به ایجاد بازارهای مالی و پولی کارا و پویا، موضوعی حیاتی برای افزایش سرمایه‌ی شرکت‌هاست.

تجزیه ‌و تحلیل و کارایی و پویایی بازارهای مالی، به تکنیک‌ها و روش‌ها و مدل‌سازی نوین این بازارها وابسته است. مدل‌های پیشرفته در اقتصاد کشورهای توسعه یافته گسترش پیدا کرده است. کشورهای در حال توسعه مانند ایران نمی‌‌توانند دقیقاً از همان روش‌ها و مدل‌هایی استفاده کنند که در کشورهای پیشرفته استفاده می‌شود؛ زیرا نظام‌های اقتصادی هر کشور و به‌خصوص نظام اقتصادی ایران، با نظام اقتصادی دیگر کشورها متفاوت است. بنابراین پژوهشگران و تحلیلگران و فعالان اقتصادی بازارهای مالی و پولی، ابتدا باید اساس و پایه‌ی این روش‌ها و مدل‌ها را به‌خوبی شناخته و سپس آن‌ها را برای بازارهای مالی ایران بومی‌سازی کنند.

در این راستا گروه ریاضی دانشگاه علامه طباطبائی مجری اولین رشته بین رشته ای ریاضیات مالی در زمینه مطالعات فوق در سطح کارشناسی ارشد و دکتری مفتخر است که مجوزهای لازم برای تاسیس قطب علمی ریاضیات مالی در دوره چهارم فعالیت قطب‌ها از وزارت عتف دریافت کرده است که فعالیت‌ها قطب مبتنی بر اهداف و ماموریت‌های زیر است:

 • کسب مرجعیت علمی و فناوری ملی- بین المللی در زمینه ریاضیات مالی.
 • گسترش مرزهای دانش و فناوری در زمینه ریاضیات مالی.
 • فراهم ساختن زمینه‌های گروهی و ایجاد شبکه های علمی ملی و بین محققان دانشگاهی و فعالان بازارهای سرمایه.
 • فراهم ساختن زمینه‌های مناسب برای مشارکت  مراکز علمی و بازارهای سرمایه در سطح ملی و بین‌المللی در مسیر تولید علم و توسعه کشور.
 • توسعه و تقویت مطالعات بین رشته‌ای و تولید علمی بومی در رشته ریاضیات مالی.
 • مشاوره و تصمیم‌سازی در برنامه‌ریزی علمی و گسترش بازارهای سرمایه.
 • دستیابی به آخرین یافته های علمی در زمینه ریاضیات مالی، بررسی و پایش تحولات بازارهای مالی کشور و بین المللی، و توسعه نرم افزارهای تخصصی بازارهای مالی.
 • جذب همکاری های علمی نخبگان ایرانی و غیر ایرانی که در زمینه های مرتبط با ریاضی مالی و بازار سرمایه فعالت می کنند.
 • همکاری موثر و هدفمند با بازارهای سرمایه، بیمه، بانک، موسسات پژوهشی ملی و بین المللی مرتبط با فعالیت ریاضیات مالی.
 • طراحی، همکاری و مشارکت در بازنگری در اجرای دوره های میان رشته ای ریاضیات مالی، مهندسی مالی، اقتصاد مالی و مدیریت مالی.
 • هدفمند ساختن رساله های دکتری و پایان نامه های دانشجویی در زمینه های تحقیقات تخصصی فعالیت قطب.

برای نیل به اهداف و ماموریت‌های گفته شده در فوق زمینه‌های تخصصی فعالیت قطب در سه بخش زیر می‌باشد:

 • تحقیقات بنیادی ریاضیات مالی
 • تحقیقات کاربردی اثربخش (پژوهش اثربخش) در ریاضیات مالی
 • فعالیت‌های فناورانه که منجر به ارزش آفرینی پژوهش می‌شود(فناوری ارزش آفرین)


در این راستا اهم فعالیت های قطب علمی ریاضیات مالی در زمینه های محورهای فوق به شرح زیر می باشد: