جلسهتاریخعنوانتوضیحات سخنران
افتتاحیه 00/09/02سخنرانان مدعواعضای هیئت علمی، دانشجویان و فعالان بازار سرمایه،
فرابورس ایران، بورس انرژی ایران،
معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر نیسی
اول00/09/04شبکه عصبی
چندلایه (MLP)
معرفی شبکه های عصبی،
انواع و عملکرد آنها در تخمین،
طراحی، آموزش و آزمون و ساختار داده
در شبکه‌های عصبی
شبکه عصبی با تاخیر زمانی
(TDNN) و مدل غیرخطی AR
دکتر اسکوئی
دوم00/09/11یادگیری پس
انتشارخطا (BP)
آلگوریتم گرادیان کاهشی،
زنجیره مشتقات الگوریتم پس انتشار خطا،
یادگیری بسته‌ای و آنلاین ابرپارامترها،
پدیده فرابرازش و روش‌های ارزیابی
دکتر اسکوئی
سوم00/09/18مقدمه ای بر نظریه
ریاضی مسائل معکوس
بیان مفهوم مساله معکوس ریاضی،
مساله بدوضع ،
بیان مفهوم منظم‌سازی و
روش گرادیان،
ارتباط بین مسایل معکوس و
شبکه عصبی مصنوعی
دکتر نیسی
چهارم00/09/25مساله معکوس مالی
و مدل‌سازی پارامترها
مفهوم و مدل‌سازی مشتقات مالی،
مفهوم مسایل مستقیم و
معکوس مالی،
ارایه روش‌های حل مساله
مستقیم مالی مدل‌سازی
پارامترهای مدل مشتقه،
احراز شرایط شبکه‌های
مصنوعی عصبی برای
تخمین پارامتر،
روش معکوس تخمین پارامتر
دکتر نیسی
پنجم00/10/02چند نمونه پیاده سازی
شبکه عصبی در محیط پایتون
کاربرد برای رگرسیون
کاربرد برای تخمین تلاطم
ضمنی براساس مدل هستون
کاربرد برای پیش‌بینی سری زمانی قیمت سهام
دکتر اسکوئی
ششم00/10/09قیمت گذاری اختیار و
شبیه سازی مونت کارلو‏
معرفی بازار کامل و بدون آربیتراژ،
دینامیک دارایی پایه،
مدل‌سازی ریاضی قیمت‌گذاری اختیار،
شبیه‌سازی مونت کارلو،
ارزیابی دقت، همگرایی و
عملکرد شبیه‌سازی مونت کارلو
دکتر صفدری
هفتم00/10/23منحنی تلاطم ضمنی
و براورد آن
روش براورد تاریخی تلاطم،
معرفی تلاطم ضمنی،
پیاده پ‌سازی و براورد تلاطم
ضمنی مبتنی بر مدل بلک - شولز،
رویه تلاطم ضمنی مبتنی بر
داده‌های سهام.
دکتر صفدری
هشتم00/10/30شبکه عصبی بازگشتی
(RNN, LSTM)
شبکه‌های عصبی بازگشتی(RNN)
و شبکه عصبی بازگشتی المان
الگوریتم پس‌انتشار خطا
در طول زمان (BPTT)
شبکه‌های LSTM
دکتر بحرانی
نهم00/11/07چند نمونه پیاده سازی
شبکه عصبی در محیط
متلب
شبکه عصبی برای رگرسیون
شبکه عصبی برای پیش‌بینی
سری زمانی قیمت سهام

دکتر بحرانی
دهم 00/11/14پیش بینی روند تغییرات
سری زمانی مالی با
شبکه LSTM
دکتر بحرانی
یازدهم00/11/21جمع‌بندی و
پیشنهادات
دکتر نیسی

Shopping Basket