در دنیای مدرن و متغیر کنونی علوم و فناوری با قدرت بسیار زیادی رو به رشد و توسعه هستند. توسعه علمی پیش شرط رشد و لازمه توسعه همه جانبه و پایدار هر کشور است. کشورهای مختلف تلاش می کنند تا منافع خود را از طریق گسترش تعاملات علمی بین المللی به دست آورند،  زیرا بدون چنین تعاملاتی دستیابی به رشد و توسعه امکان پذیر نخواهد بود.

تعاملات علمی بین المللی تنها از مسیر جامعه علمی هر کشور میسر خواهد شد، به این دلیل کشورها با اختصاص بودجه های کلانی به دانشگاه ها و مراکز علمی تلاش می‌کنند آخرین یافته‌های علم وفناوری را به اشتراک بگذارند. دستیابی به اخرین یافته‌های علمی و حرکت در مرز علم و دانش از مجراهای زیادی می‌گذرد از جمله:

 • بازدیدهای علمی بین‌المللی
 • رویدادهای علمی بین‌المللی
 • امضای تفاهم نامه‌های علمی بین‌المللی
 • ایجاد شبکه‌های علمی بین‌المللی

در این زمینه دکتر نیسی دارا فعالیت‌های علمی بین المللی بوده که در زیر بخشی از آنها آمده است:

 • University of Sharjah, UAE, 2006
 • University of Al Ain, UAE, 2008
 • Yeldiz University, Istanbul, Turkey, 2012
 • University of Paris 1, PANTHEON SORBONNE, France, 2016
 • LODZ UNIVERSITY, Poland, 2017
 • University of Alicante, Spain, 2017
 • Padova University, Italy, 2017, 2018, 2019
 • Ca’Foscar University, Italy, 2018
 • Verona University, Canazei, Italy, 2018, 2019
 • Sapienza University, Rome, 2010
 • National Research Council, Italy, 2020
 • SPICI, University of Naples Federico II, 2020

 • دانشگاه پادوا ایتالیا
 • اراسموس
 • فرابورس ایران
 • بورس اوراق بهادار

 • دبیر کار گاه بین‌المللی Big Data مه داده و مسایل معکوس مالی بین دانشگاه علمه و سوپلکس پاریس و مرکز تحقیقات CNRS پاریس سال 2016
 • دبیر کارگاه بین‌المللی روش‌های بدون شبکه، الگوریتم و کاربرد آن در مالی بین دانشگاه علامه و پادوای ایتالیا سال 2018
 • دبیر کارگاه بین‌المللی روش‌های بدون شبکه، الگوریتم و کاربرد آن در مالی بین دانشگاه علامه،  پادوای ایتالیا و ابسالای سوید سال 2019
 • دبیر کارگاه بین‌المللی روش‌های بدون شبکه، الگوریتم و کاربرد آن در مالی بین دانشگاه علامه،  پادوای ایتالیا و ابسالای سوید سال 2020
 • دبیر وبینار تعاملات بینالمللی ایران و ایتالیا، کارگروه همکاری علمی ایران و ایتالیا با همکاری مرکز اسپایسی دانشگاه ناپل ایتالیا، 2020
 • ارگانیزر مرکز پژوهشی مدل­‌های ریاضیات مالی در کانازای ایتالیا با همکاری جند دانشگاه اروپایی  از 2016 تا کنون
 • مدير اجرايي دومين كنفرانس بین‌المللی رياضي كاربردي  دانشكده رياضي دانشگاه علم و صنعت ايران 1378
 • مدير اجرايي دومين كنفرانس بین‌المللی رياضي كاربردي  دانشكده رياضي دانشگاه علم و صنعت ايران 1378
 • مدير اجرائي و مسئول دبيرخانه هفتمين كنفرانس بین‌المللی آمار ايران دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائي  شهریورماه 1383
 • UAE Mathematics Day 2006, University of Sharjah, 27 April, 2006.
 •  
 • ICM 2008, AL AIN, 6 March, 2008.
 •  
 • International Conference On Applied Analysis and Algebra (ICAAA2012), Istanbul-Turkey, Istanbul-Turkey,
 •  
 • Department of Mathematics, Lods university Poland, 2017.
 •  
 • Department of Mathematics of the University of Padva “ Tullio Levi-Civita”, 2017.
 •  
 • Dolomites Research Week on Approximation, Alba di Canazei, 2018, 2019.
 •  
 • National Research Council, Italy, 2020
 • SPICI, University of Naples Federico II, 2020
 •  
 • Sapienza University, 2020
 •  
 • Online Seminars On Numerical Approximation and Applications, Organizing: University of Madrid, Spain, University of Campania, Italy, University of Firenze, Italy, University of Genova, Italy, 9-25, December, 2020.
 •  
 • Online Seminars On Iran-Italy Cooperation Panel, Msrt, SPICI, University of Naples Federico II, Sapienza University, December 17, 2020
 •  
 • World Online Seminars on Machine Learning in Finance, Organizing, University of Vienna, University of California, Santa Barbara, University of Oxford, 2021.
 •  
 • Online Seminars On Numerical Approximation And Applications, Organizing: University of Campania, Italy, University of Firenze, Italy, CNR-SPIN, Genova, Italy, Cambridge, UK, 9-28, April , 2021.
زنبیل خرید