هسته مطالعات ریاضیات مالی و بازارهای سرمایه به مطالعه دانش بین رشته‌ای جهت تولید علوم بنیادی، کاربردی و تولید ثروت در رشته ریاضیات مالی و رشته‌های وابسته می پردازد، از جمله این این مطالعات شامل:

 • مطالعه بازارهای مالی و مدل­‌سازی
 • معرفی ریاضیات بازارهای مالی
 • مطالعه شبکه های عصبی مصنوعی در ریاضیات مالی
 • مطالعه علم داده در ریاضیات مالی
 • مطالعه فناوری‌های مالی

در این زمینه ذیل قطب علمی، گروه‌هایی مشترک علمی بین رشته‌ای متشکل از اساتید، دانشجویان و فعالان بازارهای مالی تشکیل شده است، در زیر سه گروه مهم آمده است:

 • گروه اول: یادگیری ماشین در ریاضیات مالی
  • گروه ریاضیات مالی، گروه علوم کامپیوتر و فرابورس
 • گروه دوم: علم داده در ریاضیات مالی
  • گروه ریاضیات مالی، گروه آمار، گروه مدیریت مالی و فرابورس
 • گروه سوم: فناوری‌های مالی
  • گروه ریاضیات مالی، گروه اقتصاد، بانک، بیمه و بورس

تمام علاقه‌مندان می‌توانند از طریق سایت قطب از برنامه‌های این هسته بهره‌مند شوند.

Shopping Basket