• عنوان: قطب علمی ریاضیات مالی
  • مدیر قب علمی: دکتر عبدالساده نیسی
  • آخرین سند تشکیل قطب های علمی: فایل آیین نامه تشکیل قطب علمی
  • سال تاسیس: ۱۳۷۹
  • مرجع صدور مجوز: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران
  • مدت فعالیت: 5 سال
  • وابستگی سازمانی: معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی و معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
  • مکان فیزیکی: دانشکده آمار، ریاضی و رایانه دانشگاه علامه طباطبائی

بر اساس سیاست­‌های توسعه مبتنی بر دانایی محوری جمهوری اسلامی ایران در حوزه علم و فناوری، همچنین  به استناد راهکارهای اجرایی بخش آموزش عالی قانون برنامه‌ی سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری ایران ایران، بند ج ماده 49 برنامه ی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند ماده 15 فصل دوم ـ بخش دوم قانون برنامه پنجم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  قطب‌های علمی تشکیل شده است. بر همین اساس در هر یک از دانشگاه‌­های کشور که مجموعه تخصصی مناسبی در هر یک از زمینه‌های علمی وجود داشته باشد، می‌توانند در صورت کسب امتیازات علمی و پژوهشی لازم از سوی وزارت علوم تحققیقات و فناوری به عنوان قطب علمی در آن زمینه خاص توسط مقام عالی وزارت معرفی می‌گردد، در این راستا قطب علمی ریاضیات مالی در دانشکده آمار، ریاضی و رایانه، دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان یکی از قطب‌های علمی توانسته است در حوزه ریاضیات مالی امتیازات لازم را کسب کرده و از تاریخ 1397 مجوز فعالیت کسب کرده و در این مدت این قطب همواره توانایی‏های خود را به عنوان محور اصلی گروه ریاضیات مالی کشور نشان داده است.

فعالیت های قطب علمی ریاضیات مالی درقالب انجام پروژه‌‏های تحقیقات بنیادی و کاربردی، پروژه‌های فناوری در قالب استارت آپ های فناوری های مالی، ارائه دوره‌های جدید در مرز علم و دانش، تبیین مرزهای مشترک بین رشته‌های مرتبط با ریاضیات مالی مانند علوم کامپیوتر، آمار، مالی، اقتصاد، همکاری‌ها علمی وبین‌‏المللی با مراکز علمی- تحقیقاتی، استفاده از امکانات موجود در دانشگاه جهت انجام برنامه مصوب قطب و غیره بوده است.

فعالیت های قطب حول سه محورکلی مدل سازی بازارهای مالی و روش‌های حل ریاضی، تجزیه و تحلیل داده‏‌های مالی، اطلاعات و دانش؛ و توسعه دیدگاه‌های محاسباتی در علوم مالی در یک افق زمانی پنج ساله تعریف شده اند. این محورها با برنامه‌ه‏ای هدفمند و تخصصی در جهت تولید علم، رفع نیازهای کشور، فراهم ساختن امکان مشارکت و همکاری متخصصان و پژوهشگران در نظر گرفته شده‌‏اند.

برای کسب اطلاعات بیشتر درمورد قطب علمی ریاضیات مالی سایت قطب را ملاحظه بفرمایید: