کارگاه روش‌های پیشرفته تحلیل داده‌های مالی از تاريخ 99/07/22 لغايت 99/09/27 توسط دانشکده علامه طباطبایی و با همکاری قطب علمی ریاضیات مالی برگزار شد. چکیده مباحث طرح‌شده (مقدمه، چالش‌ها و مشکلات پیش رو) در این کارگاه به شرح زیر بود:

– مبانی یادگیری ماشین، یادگیری عمیق و شبکه‌های عصبی

– نمونه کاربردی در محیط برنامه نویسی ژوپیتر  پایتون

– تحلیل داده‌های مبتنی بر روش‌های کلاسیک سری زمانی

– پیاده سازی و پیش بینی داده‌های مالی با سری‌های زمانی

– پیش بینی داده‌های مالی  با شبکه LSTM

– برچسب گذاری داده‌های مالی

– مدل‌های ریاضی مالی و پیش بینی داده‌های مالی

– تحلیل داده‌های مالی در محیط متلب