رشد و توسعه‌ی مستمر و پایدار کشور ایران عزیز مستلزم این است که شرکت‌ها بتوانند با کمک علوم و روش‌های پیشرفته‌ی مدل‌سازی، از منابع موجود خود به ‌طور بهینه‌ای استفاده نمایند و از مهم‌ترین منابع کلیدی خود همچون سرمایه، به نحو مطلوبی بهره‌مند شوند. از مهم‌ترین منابع برای هر شرکت که به ‌منظور تأمین ضروریات خود به آن احتیاج دارد، سرمایه است. اکثر شرکت‌ها از طریق گرفتن وام و تسهیلات بانکی به این نیاز خود پاسخ می‌دهند؛ اما به‌دلیل محدود بودن منابع مانند وام‌ها و تسهیلات بانکی، شرکت‌ها تلاش کردند تا راهی برای افزایش سرمایه خود پیدا کنند و از این‌رو به سمت روش‌ها و ابزارهای نوین تأمین سرمایه، مانند انتشار اوراق بهادار همچون اوراق قرضه، اوراق مشارکت، سهام، اوراق مشتقه و غیره روی آوردند. بنابراین نیاز به ایجاد بازارهای مالی و پولی کارا و پویا، موضوعی حیاتی برای افزایش سرمایه‌ی شرکت‌هاست.

تجزیه ‌و تحلیل و کارایی و پویایی بازارهای مالی، به تکنیک‌ها و روش‌ها و مدل‌سازی نوین این بازارها وابسته است. مدل‌های پیشرفته در اقتصاد کشورهای توسعه یافته گسترش پیدا کرده است. کشورهای در حال توسعه مانند ایران نمی‌‌توانند دقیقاً از همان روش‌ها و مدل‌هایی استفاده کنند که در کشورهای پیشرفته استفاده می‌شود؛ زیرا نظام‌های اقتصادی هر کشور و به‌خصوص نظام اقتصادی ایران، با نظام اقتصادی دیگر کشورها متفاوت است. بنابراین پژوهشگران و تحلیلگران و فعالان اقتصادی بازارهای مالی و پولی، ابتدا باید اساس و پایه‌ی این روش‌ها و مدل‌ها را به‌خوبی شناخته و سپس آن‌ها را برای بازارهای مالی ایران بومی‌سازی کنند.