برای نیل به اهداف و ماموریت های گفته شده در فوق زمینه های تخصصی فعالیت قطب در سه بخش زیر می باشد:

الف. تحقیقات بنیادی ریاضیات مالی

ب. تحقیقات کاربردی اثربخش (پژوهش اثربخش) در ریاضیات مالی

ج. فعالیت های فناورانه که منجر به ارزش آفرینی پژوهش می شود(فناوری ارزش آفرین)


در این راستا اهم فعالیت های قطب علمی ریاضیات مالی در زمینه های محورهای فوق به شرح زیر می باشد:

الف. تحقیقات بنیادی ریاضیات مالی شامل:

– تئوری تصادفی در مالی

فرایندهای تصادفی در ریاضیات مالی، معادلات دیفرانسیل تصادفی در ریاضیات مالی ، روشهای عددی تصادفی در ریاضیات مالی، مدلسازی تصادفی در بازارهای مالی، آنالیز تصادفی بازارهای مالی

– تئوری تعینی در مالی

معادلات دیفرانسیل جزیی در ریاضیات مالی، روشهای عددی در ریاضیات مالی، مدلسازی ریاضی بازارهای مشتقه مالی، مدل‌سازی بازارهای نفت و قیمت‌گذاری آتی‌ها

– تحلیل ریسک و مهندسی مالی

استفاده از ابزارهای مشتقه برای کنترل ریسک، مدلسازی ریاضی ریسک‌های مالی، مدلسازی سبد بهینه، مهندسی مالی، نظریه کنترل بهینه در بازارهای  مالی و بیمه، بیمسنجی و محاسبات پیشرفته اکچوری، مدل‌سازی ارزش بانک با رویکرد ریاضیات مالی

– اوراق بهادار سازی

مطالعه بنیادی اوراق بهادارسازی، اوراق بهادار سازی انتقال ریسک از بازارهای ابمه به سرمایه، مدلسازی اوراق بهادار.

ب. تحقیقات کاربردی اثربخش (پژوهش اثربخش)

–  مطالعه بازارهای مالی کشور و شناسایی نقاط ضعف و قوت این بازارها

– طراحی ابزارهای نوین بازارهای مالی و بیمه بر اساس اقتصاد مقاومتی

– طراحی ابزارهای کنترل ریسک در بازارهای مالی و ابزارهای انتقال ریسک از بیمه به بازارهای مالی بر مبنای مدل‌های پیشرفته ریاضی

– طراحی ابزارهای اسلامی و مدل‌سازی این ابزارها بر اساس مدل‌های نوین بازارهای مالی دنیا

–  طراحی نرم‌افزارهای مدیریت دارای و بدهی در بخش بانک‌ها

–  طراحی نرم‌افزارهای پیش‌بینی قیمت‌ها بر اساس مدل‌های تصادفی ریاضی

–  مدل‌سازی ریسک  و ارائه نرم‌افزارهای سرمایه‌گذاری با حداقل ریسک در بازار بورس

–  مطالعه بازارهای اختیار معامله و آتی طلا و فلزات

– پیش‌بینی و مدل‌سازی شاخص بورس.

ج.   فعالیت های فناورانه که منجر به ارزش آفرینی پژوهش می شود(فناوری ارزش آفرین)

– تاسیس شرکت کار افرینانه سنجش ریسک و پیش بینی قیمت ها  و ثبت در مراکز رشد و کار افرینی.

– تاسیس یک ازمایشگاه سنجش ریسک.

– ایجاد بانک های اطلاعاتی داده های ازمایش مدلهای مالی