• تدريس در دانشگاه‌های کشور از سال 1373 تاکنون
  • معاون اداري مالي و دانشجويي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی در مهروموم‌های 1385 -1383
  • مشاور IT رئیس دانشگاه علامه طباطبائی سال 1384
  • معاون پشتيباني و عملياتي مركز تحقيقات اقتصاد ايران در مهروموم‌های  1383-1382
  • مدير اجرایي و مسئول دبيرخانه هفتمين كنفرانس بین‌المللی ايران دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائي  شهریورماه 1383
  • مدير اجرايي دومين كنفرانس بین‌المللی رياضي كاربردي  دانشكده رياضي دانشگاه علم و صنعت ايران 1378
  • رئیس کتابخانه­‌ی دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي سال‌های1388-1386
  • مدير امور پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی از سال 1392 تاکنون
  • رئیس گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی از سال 1392 تاکنون

Shopping Basket