مدل‌سازی پویای بیزی و کاربرد آن در علوم مالی

 


زمان نشست:
22 آذر 1400
مکان نشست:
دانشکده آمار، ریاضی و رایانه دانشگاه علامه طباطبایی
دبیر نشست:
دکتر فرزاد اسکندری
نام اعضاي كميته علمي:
دکتر فرزاد اسکندری، دکتر عبدالساده نیسی، دکتر مسلم پیمانی
مجری نشست:
قطب علمی ریاضی مالی
اسامی شرکت کنندگان:
اینجا کلیک کنید.


 

Shopping Basket