با پیگیری‌های قطب علمی ریاضیات مالی دانشگاه علامه طباطبایی مجوزهای لازم برای راه اندازی مجله بین‌المللی Journal of Mathematics and Modeling in Finance در حوزه ریاضیات مالی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کسب مجوز نموده است. این مجله به زبان انگلیسی و با امضای تفاهم‌وری با دانشگاه‌ پادوا ایتالیا، دانشگاه ابسالای سوئد، دانشگاه ناپل ایتالیا و فرابورس فعالیت می‌کند.

اکنون این مجله آماده دریافت مقالات پژوهشگران و نویسندگان گرامی در حوزه تخصصی ریاضیات مالی و کاربردی و تحقیقات بنیادی بازارهای مالی به زبان انگلیسی با سردبیری آقای دکتر عبدالساده نیسی در زمینه اولویت‌های قطب علمی ریاضیات مالی می‌باشد. ضمنا اطلاعات مجله به شرح زیر می‌باشد:

عنوان مجله طرف داخلی و خارجی تاریخ

About Journal
The Journal of Mathematics and Modeling in Finance (JMMF) is a newly established journal of Allameh Tabataba'i University in collaboration with the Center of Excellence (CoE) in Financial Mathematics of Iran.
The journal aims to publish high-quality publication from both theoretical and practical standpoints, To this end, the submitted papers, will firstly examined by our editorial board, who are experts in different fields of mathematics and have been active in financial mathematics for several years. Moreover, the vast operation of the JMMF provides a convenient access both to Iran and to other countries so, the JMMF is operating as an open access journal. we are glad to announce that, the submission process in this journal is completely free as the expenses are covered by the Allameh Tabataba'i University Press.

دانشگاه‌ پادوا ایتالیا، دانشگاه ابسالای سوئد، دانشگاه ناپل ایتالیا و فرابورس
2019