دومین نشست علمی- پژوهشی

روش‌های پیشرفته تحلیل داده‌های مالی (با تاکید بر یادگیری ماشین)

 

 

 

  • Accepted file types: pdf.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Shopping Basket