سوابق تحصیلی دکتر عبدالساده نیسی

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل سال
لیسانس ریاضی کاربردی در کامپیوتر پلی تکنیک تهران 1373
فوق لیسانسریاضی کاربردی علم و صنعت1376
دکتری ریاضی کاربردی علم و صنعت 1380
دانشیار ریاضی کاربردی علامه طباطبایی 1392
استاد تمام ریاضی کاربردی علامه طباطبایی1400
Shopping Basket