قطب علمی ریاضیات مالی، درگذشت نابغه رياضي و استاد دانشگاه علم و صنعت ایران را به تمام شاگردان، همکاران و خانواده ایشان تسلیت می‌گوید.
عبدالله شیدفر، استاد دانشگاه و مولف کتاب‌های ریاضی و مقالات زیادی بود که در ۸۲ سالگی (1 مرداد 1401) از دنیا رفت.

 

عبدالله شیدفر، استاد دانشگاه، (متولد ۱۳۱۹) دکترای ریاضیات (رشته تحصیلی ریاضیات کاربردی) را از دانشگاه سیتی شهر لندن، انگلستان دریافت کرده بود.


ازجمله آثار و مکتوبات ایشان می‌توان به معادلات دیفرانسیل، ریاضیات مقدماتی (پیش‌دانشگاهی)، ریاضیات پیشرفته ۱و ۲ ، ریاضی عمومی ۱، محاسبات عددی، ریاضی عمومی۲، ریاضی مهندسی، ریاضیات شیرین، ریاضیات مهندسی پیشرفته، ریاضیات عالی مهندسی و آمار و احتمال مهندسی و کاربرد آن اشاره کرد.

 

 

قطب علمی ریاضیات مالی
https://t.me/FinancialMathematic

وبسایت قطب علمی ریاضیات مالی‌
https://coe-finmath.ir/

 
Shopping Basket