با سلام به همه شرکت کنندگان عزیز در

پایش اولیه شرکت کنندگان انجام شد.

حداکثر تا اخر هفته ۹ تیر اسامی پذیرفته شدگان در سایت قطب اعلام و یک ایمیل حاوی اطلاعات ورود به مدرسه دریافت خواهید کرد.

Shopping Basket