اطلاعیه دکتری دانشگاه علامه طباطبایی در سال تحصیلی 1401- 1400 در مقطع دکتری مطابق با دفترچه راهنما  انتخاب رشته دانشجو می‌پذیرد.

زنبیل خرید