با سلام به اطلاع می رساند:

مدرسه تابستانی علم داده و کاربردهای آن در فین تک و صنعت

طبق برنامه تشکیل میگردد. و متاثر از تعطیلی تهران یا برخی شهرها بدلیل آلودگی هوا نمی‌باشد.
 
زنبیل خرید