برنامه شتاب‌دهی چیتاک با همکاری پارک علم وفناوری گیلان، قطب علمی ریاضیات مالی و مرکز رشد اسپایسی وابسته به دانشگاه ناپل ایتالیا برگزار می‌کند

:عنوان
 بتا مدیر دستیار هوشمند کسب و کار

:مدرس

کامران آیتی
توسعه دهنده ریاضی مالی و استراتژیک تیم توسعه بتا‌مدیر

زمان: 3 بهمن  1401

ساعت 17:30 تا18

هزینه ثبت نام توسط هسته فناور چیتاک پرداخت می‌شود

لینک ورود به جلسه:
https://www.skyroom.online/ch/a.basti/workshop

هسته فناور چیتاک
https://chitacc.ir/

 
Shopping Basket