با سلام و احترام جلسه اول:

‌”Summer School of Data Science and Applications in FinTech & Industry”

مدرسه تابستانی علم داده و کاربردهای آن در فین-تک و صنعت
زمان: روز دوشنبه 1401/04/13 ساعت ١٤:٣٠ الي ١٧:٢٠ بصورت مجازی برگزار می‌گردد.

ایمیل قطب علمی ریاضیات مالی coe.finmath@gmail.com

کانال تلگرامی قطب علمی ریاضیات مالی: https://t.me/FinancialMathematic
 
زنبیل خرید