برنامه شتاب‌دهی چیتاک با همکاری پارک علم وفناوری گیلان، قطب علمی ریاضیات مالی و مرکز رشد اسپایسی وابسته به دانشگاه ناپل ایتالیا برگزار می‌کند

:عنوان

خدمات علم داده و یادگیری ماشین برای شرکت‌های دانش‌بنیان

:مدرس

عبدالساده نیسی

مدیر هسته فناور چیتاک و استاد گروه ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائی

زمان: 10 بهمن  1401

ساعت 16 تا 18     

هزینه ثبت نام توسط هسته فناور چیتاک پرداخت می‌شود

:لینک ورود به جلسه

https://www.skyroom.online/ch/a.basti/workshop

هسته فناور چیتاک

https://chitacc.ir/

 
Shopping Basket