سمینار ریاضی مالی کشور

سمینار ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبایی

اشتراک گذاری کنید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

سمینار ریاضی مالی کشور امسال به علت کرونا آنلاین برگزار می گردد.

اطلاعات تکمیلی ارسال مقاله وشرکت در سمینار در پوستر سمینار می باشد.

سمینار ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبایی

مطالب مشابه

زنبیل خرید