سمینار ریاضی مالی کشور امسال به علت کرونا آنلاین برگزار می گردد.

اطلاعات تکمیلی ارسال مقاله وشرکت در سمینار در پوستر سمینار می باشد.

سمینار ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبایی

زنبیل خرید