هفتمین جلسه مدرسه تابستانی علم داده روز یکشنبه مورخ 1401/04/26 ساعت ١٤:٣٠ الي ١٧:٢٠ برگزار خواهد شد.

سخنران: دکتر عبدالساده نیسی

موضوع: علم داده و یادگیری ماشین در فناوری‌های مالی

ایمیل قطب علمی ریاضیات مالی

coe.finmath@gmail.com

کانال تلگرامی قطب علمی ریاضیات مالی:

https://t.me/FinancialMathematic

Shopping Basket