با ارائه آقای دکتر اسکوئی با موضوعات

  • آلگوریتم گرادیان کاهشی
  • زنجیره مشتقات الگوریتم پس انتشار خطا
  • طراحی، آموزش و آزمون و ساختار داده در شبکه‎های عصبی
  • یادگیری بسته‌ای و آنلاین ابرپارامترها
  • پدیده فرابرازش و روش‌های ارزیابی

 

در روز پنج‌شنبه 11 آذر 1400 برگزار گردید جهت مشاهده فیلم ضبط شده در کانال تلگرامی قطب علمی ریاضیات مالی (FinancialMathematic) اینجا کلیک کنید.

 
Shopping Basket