با ارائه آقای دکتر اسکوئی با موضوعات

  • معرفی شبکه‌های عصبی
  • انواع و عملکرد آن‌ها در تخمین
  • طراحی، آموزش و آزمون و ساختار داده در شبکه‎های عصبی
  • شبکه عصبی با تاخیر زمانی (TDNN)و مدل غیر خطی AR

در روز پنج‌شنبه 4 آذر 1400 برگزار گردید جهت مشاهده فیلم ضبط شده در کانال تلگرامی قطب علمی ریاضیات مالی (FinancialMathematic) اینجا کلیک کنید.

 
Shopping Basket