با ارائه آقای دکتر نیسی با موضوعات

 

  • مفهوم و مدل‌سازی مشتقات مالی
  • مفهوم مسایل مستقیم و معکوس مالی
  • ارایه روش‌های حل مساله مستقیم مالی مدل‌سازی پارامترهای مدل مشتقه
  • احراز شرایط شبکه‌های مصنوعی عصبی برای تخمین پارامتر
  • روش معکوس تخمین پارامتر

 

در روز پنج‌شنبه 23 دی 1400 برگزار گردید جهت مشاهده فیلم ضبط شده در کانال تلگرامی قطب علمی ریاضیات مالی (FinancialMathematic) اینجا کلیک کنید.

 
Shopping Basket