تحلیل داده‌های مالی یکی از مباحث بسیار مهم برای محققین دانشگاهی و بازارهای سرمایه، بانک و بیمه می‌باشد. امروزه روش‌های نوین ریاضیات مالی، علوم کامپیوتر برای مدل‌سازی و تحلیل داده‌های مالی مورد علاقه محققان می‌­باشد قطب علمی ریاضیات مالی با بهره‌گیری از دانش نوین در مرز علم و دانش در این حوزه گام‌های موثری بر داشته است و دوره‌هایی برای آموزش محققین برگزار کرده و در حال برنامه‌ریزی می‌باشد.

در این راستا به دلیل وجود عوامل تصادفی در قیمت‌گذاری و پیش‌بینی قیمت‌ها در بازارهای مالی به دلیل افزایش بیش از حد اندازه نمونه برای تحلیل داده‌ها نیاز است از روش‌های نوینی استفاده شود در این خصوص استفاده از آمار بیزی برای همه داده‌ها به عنوان یک ابزار قدرتمند پیشنهاد شده است. بدین منظور جهت نیل به نتیجه مطلوب و با ایجاد کمترین خطا در سیستم مورد مطالعه می‌توان از مفاهیمی مانند روش‌های کاهش بعد و هم چنین انقباض در تعیین تخمین زننده‌ها و توزیع‌های پیشین و می‌توانند ابزاری مناسب برای تحلیل داده‌ها باشد.

جزئیات برنامه سخنرانی‌ها با محوریت موضوع و ساختاری معین شکل می­‌گیرد که در ابتدا با سخنرانی آقای دکتر اسکندری در خصوص مدل‌سازی پویای بیزی به همراه الگوریتم‌های شبیه سازی و کاربرد آن در مالی و در ادامه به ترتیب آقای دکتر نیسی و آقای دکتر مسلم پیمانی به کاربرد مسائل بیزی در علوم مالی و معرفی منابع داده‌ای بازار سرمایه ایران جهت تخمین می‌پردازند.

 

 
Shopping Basket