با سلام

چهارمین جلسه :

‌”Summer School of Data Science and Applications in FinTech & Industry”

مدرسه تابستانی علم داده و کاربردهای آن در فین-تک و صنعت

با سخنرانی دکتر وحید رضائی تبار روز دوشنبه مورخ 1401/04/20 ساعت ١٤:٣٠ الي ١٧:٢٠ برگزار خواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

ایمیل قطب علمی ریاضیات مالی

coe.finmath@gmail.com

کانال تلگرامی قطب علمی ریاضیات مالی:

https://t.me/FinancialMathematic

Shopping Basket