اسفند 1399

تهیه و تنظیم گزارش: دبیرخانه قطب علمی ریاضیات مالی

فهرست مطالب:

 • اقدامات اولیه جهت هویت قطب(دانلود رایگان فایل)
 • برگزاري دوره های تخصصی و همایش های علمي
 • تاسیس مجله بین المللی علمی پژوهشی در حوزه قطب
 • فعالیت های بین المللی
 • کمک به حل مشکل کشور
 • طرح ها و کتاب ها
 • فناوری مالی

دستاوردهای قطب علمی ریاضیات مالی بصورت مفصل در سایت قطب درج شده است، این دستاوردها شامل محورهای زیر می‌باشند:

برای هویت بخشی به قطب علمی ریاضیات مالی اقداماتی صورت گرفته است که در فایل قابل مشاهده است، گرچه این اقدامات بدیهی و ساده می باشند، اما بدون آنها امکان شروع فعالیت قطب امکانپذیر نمی‌باشد.

قطب علمی ریاضیات مالی در این زمینه اقدام به برگزاری دوره‌های بسیار مهم بین رشته‌ای جهت تولید علوم بنیادی و کاربردی و تولید ثروت در رشته ریاضیات مالی و رشته های وابسته نموده است، از جمله این اقدامات، برنامه‌های بسیار مهم زیر می‌باشند:

 • بازارهای مالی و مدل­‌سازی
 • معرفی ریاضیات بازارهای مالی
 • شبکه های عصبی مصنوعی در ریاضیات مالی
 • علم داده در ریاضیات مالی
 • فناوری های مالی

در این زمینه ذیل قطب علمی گروه‌هایی مشترک علمی بین رشته‌ای متشکل از اساتید، دانشجویان و فعالان بازارهای مالی تشکیل شده است، در زیر سه گروه مهم آمده است:

 • گروه اول: یادگیری ماشین در ریاضیات مالی
 • گروه ریاضیات مالی، گروه علوم کامپیوتر و فرابورس
 • گروه دوم: علم داده در ریاضیات مالی
 • گروه ریاضیات مالی، گروه آمار، گروه مدیریت مالی و فرابورس
 • گروه سوم: فناوری های مالی
 • گروه ریاضیات مالی، گروه اقتصاد، بانک، بیمه و بورس

نتیجه این تحقیقات در وبسایت قطب در قالب دوره‌ها و هسته‌های مطالعاتی آمده است.

راندازی مجله بین‌المللی Journal of  Mathematics and Modeling in Finance

این مجله به زبان انگلیسی و با امضای تفاهم نامه ای با دانشگاه‌ پادوا ایتالیا و فرابورس، و با همکاری علمی دانشگاه ابسالای سوئد، دانشگاه ناپل ایتالیا، دانشگاه پلی تکنیک مادرید، دانشگاه ژنوا ایتالیا، دانشگاه آلمریا اسپانیا و چند دانشگاه سطح یک کشور فعالیت می‌کند.

فراوانی دانشگاه های مشارکت کنند در شماره اول مجله

دانشگاه هایی که مقالات اعضای هیات علمی آنها در شماره اول مجله JMMF  مقاله آنها پس از داوری موفق به چاپ شده اند:

دانشگاه علامه طباطبائی، دانشگاه واشنگتن امریکا، دانشگاه تهران، دانشگاه سئول کره جنوبی، شهید باهنر کرمان، دانشگاه فرات ترکیه، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه زاخو عراق، دانشگاه الزهرا، دانشگاه مازندران، دانشگاه ارومیه

 • اجراي طرح‌هاي مشترک با ديگر قطب‌هاي علمي در راستاي برنامه قطب
 • اجراي طرح‌هاي مشترک اعضاي هسته قطب در راستاي برنامه قطب
 • فعال‌بودن تمام اعضاي هسته در اجراي برنامه قطب
 • تعداد متخصصين همکار از دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشي خارجي
 • انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه پادوا
 • امضای توافق نامه همکاری با دانشگاه پادوا

  خروجی‌های اولیه بسیار مفید از این قرارداد تفاهم خارجی:

 • تاسیس مجله بین‌المللی مشترک
 • اعزام دانشجو با هزینه دانشگاه اروپایی
 • قبول مشاوره پایان‌نامه چند دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه توسط دانشگاه پادوا
 • اخذ گرنت یک ماهه برای چند دانشجو در دانشگاه پادوا
 • تهیه بانک اطلاعاتی از اساتید خارجی مرتبط با حوزه علمی قطب ریاضی مالی
 • اعزام دانشجو به خارجی براي فرصت مطالعاتي در زمينه تحقق اهداف پيش‌بيني‌شده در برنامه قطب

در  این برنامه چند کارگاه و وبینار بصورت مشترک بین قطب علمی و دانشگاه های اروپایی در داخل کشور و در خارج از کشور برگزار شده است.

انعقاد قرارداد تفاهم با فرابورس ایران برای حل مسایل فرابورس با استفاده از متخصصین دانشگاهی مرتبط با قطب.

با پیگیری قطب علمی ریاضیات مالی تفاهم نامه همکاری بین این قطب و فرابورس به محورهای زیر در تاریخ 1399/03/18 امضا شد:

بهره‌گیری از ظرفیت قطب علمی ریاضیات مالی به‌منظور انجام تحقیقات، پژوهش‌ها و اجرای استراتژی‌های مرتبط با فرابورس، ارتقای سطح تعاملات علمی و پژوهشی میان طرفین و پیوند میان توانمندی‌های علمی و عملی به‌منظور دستیابی به برنامه‌ای راهبردی و منطبق با دانش تخصصی بازار سرمایه از جمله مهم‌ترین مفاد این تفاهم‌نامه است. استفاده از نیروی متخصص جوان و دانشگاهی در بازار سرمایه را یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این تفاهم نامه است این تفاهم‌نامه پل میان جامعه علمی و بازار سرمایه و فرابورس ایران با استفاده از قطب علمی ریاضیات که زنجیره توسعه بازار سرمایه کشور را تکمیل کنند.

تفاهم نامه بین مدیر عامل شرکت فرابورس ایران و رییس هیات مدیره از یک طرف و معاون پژوهشی دانشگاه علامه و مدیر قطب علمی ریاضیات مالی از طرف دیگر امضا شده که بازخورد بسیار گسترده در سطح ملی داشته است.

در این زمینه قطب علمی ریاضیات مالی بعنوان بازوی علمی  بازارهای سرمایه، بانک و بیمه با حضور و معرفی متخصصین در شوراهای پژوهشی وکمیته‌های تخصصی ، مشاوره‌ای زیادی ارایه کرده است.

قطب علمی یک قرارداد اجرای طرح داخل دانشگاه و یک قرارداد ارتباط با صنعت جهت مطالعات بنیادی و حل مشکلات کشور در مرحله اجرا دارد.

همچنین قطب علمی ترجمه یک کتاب نیز در شورای انتشارات دانشگاه به تصویب رسانده است

قطب علمی ریاضیات مالی حامی سه نوع ایده استارا آپی در حوزه تکنولوژی سرمایه با همکاری دانشجویان بوده که در این زمینه بالغ بر 22 کارگاه استارت آپی در رویداد مذکور ارایه شده است.