جلسه هفتم یادگیری ماشین وتحلیل مالی

اشتراک گذاری کنید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

برگزاری جلسه هفتم کارگاه تحلیل مالی با رویکرد یادگیری ماشین با ارائه جناب آقای دکتر اسکویی

مطالب مشابه

زنبیل خرید