برگزاری کارگاه روش‌های پیشرفته تحلیل داده‌های مالی

برای مشاهده مجموعه چکیده مقالات نشست علمی پژوهشی روش‌های پیشرفته تحلیل داده‌های مالی اینجا کلیک کنید.

 

زمان برگزاری دوره: پنجشنبه‌ها ساعت 9- 11 از 24 مهر ماه  1399

 

Shopping Basket