تبيين مأموريت مصوب و اهداف پيش‌بيني شده در برنامه قطب علمي ریاضیات مالی

دانشکده آمار، ریاضی و رایانه، دانشگاه علامه طباطبائی

دوره عملکرد: 98-99

آدرس پست الکترونیکی قطب ریاضی مالی:
http://Jmmf@atu.ac.ir
a_neisy@atu.ac.ir
abdolsadehneisy@gmail.com

آدرس سایت قطب ریاضی مالی:
http://coe-finmath.ir

https://hub.atu.ac.ir/index.aspx?siteid=46&fkeyid=&siteid=46&pageid=7361

آدرس دبیرخانه دایمی قطب ریاضی مالی

تهران- سازمان مرکزی -بلوار دهکده المپیک، تقاطع یزرگراه شهید همت، پردیس دانشگاه علامه طباطبائی، معاونت پژوهشی دانشگاه، مدیریت پژوهشی دبیرخانه دائمی قطب‌های علمی دانشگاه

آدرس دبیرخانه علمی قطب ریاضی مالی

تهران، خیابان شهید بهشتی، بین خیابان احمد قصیر و خیابان وزرا، خیابان 7 وزرا پلاک 14، دانشکده آمار، ریاضی و رایانه دفتر قطب علمی ریاضیات مالی.