هسته ریاضیات مالی وبازارهای سرمایه

asa
کتاب مهندسی مالی
رویداد

کتاب مهندسی مالی و مدل سازی بازارها

برای تهیه کتاب کلیک کنید. برای مطالعه خلاصه کتاب کلیک کنید.   انتخاب و ترجمه کتاب مدل‏های ریاضی مشتقات مالی پس از تدریس یک دهه مدل­های بازارهای مشتقات برای دانشجویان ...
رویداد

نشست تخصصی

نشست تخصصی کمک به حل مسائل کشور مدل سازی بیزی و الگوریتم های ...
کتاب مهندسی مالی
رویداد

کتاب مهندسی مالی و مدل سازی بازارها

برای تهیه کتاب کلیک کنید. برای مطالعه خلاصه کتاب کلیک کنید.   انتخاب و ترجمه کتاب مدل‏های ریاضی مشتقات مالی پس از تدریس یک دهه مدل­های بازارهای مشتقات برای دانشجویان ...
رویداد

نشست تخصصی

نشست تخصصی کمک به حل مسائل کشور مدل سازی بیزی و الگوریتم های ...

منابع ریاضیات مالی

فعالیت ها انجام شده و دستاوردها

رویداد

نشست تخصصی

نشست تخصصی کمک به حل مسائل کشور مدل سازی بیزی و الگوریتم های مربوطه در مالی یکشنبه 23 /9/99 ساعت 9- 12

مدلسازی مالی

معادلات دیفرانسیل تصادفی در مالی

معادلات دیفرانسیل جزئی در مالی

روش های عددی در مالی

فناوری مالی

مفاهیم مالی ولغات تخصصی

بازارهای مالی

نرم افزار متلب

بورس های مهم جهان